Privacy | Stropdassen.NL™- nr.1 stropdassen Privacy – Stropdassen.NL™- nr.1 stropdassen

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op Investico E-Commerce BV en en alle aan ons gelieerde BV's. Investico E-Commerce is gevestigd aan de Amstelveenseweg 500 1081 KL Amsterdam.

 

Persoonsgegevens

 • Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers aan onze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 • Bij bezoek aan onze Website’s kan Investico E-Commerce BV (en alle gelieerde BV’s) persoonsgegevens van u verwerken. Denk hierbij aan het administreren van e-mailadressen dan wel het registreren van de interesse voor bepaalde producten of diensten die Investico (en alle gelieerde BV’s), aanbiedt. Bijvoorbeeld, als u het contactformulier invult bij een van onze webshops dan zullen wij gebruik maken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Investico E-Commerce BV de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Investico E-Commerce B.V.(en alle gelieerde BV’s) zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het verzamelen van uw gegevens t.b.v. uw interesse in onze producten en/of diensten.
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij ‘automatisch verzamelen van persoonsgegevens’.

Investico E-Commerce BV (en alle gelieerde BV’s) waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.


Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

 • IP-Adressen: Een IP-adres is een nummer dat is toegewezen aan uw computer / device wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt andere computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door Investico E-Commerce BV worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm door Investico E-Commerce BV worden gebruikt om trends in het gebruik van de Website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.
 • Privacyverklaring Social media widgets en toepassingen: De Website stelt bezoekers in staat om informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassingen en een dergelijke interactie wordt beheerst door de privacyverklaringen van die betreffende social media toepassingen. Investico E-Commerce BV heeft hier geen invloed op en is niet verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van de betreffende social media toepassingen. Investico E-Commerce BV is voor dat gebruik nimmer aansprakelijk. Voor meer informatie over het privacybeleid van social media toepassingen verwijzen wij u naar de betreffende websites.
 • Websites van derden: De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 • Delen en doorgifte van persoonsgegevens: Wij delen enkel persoonsgegevens met derde partijen zoals onze logistieke dienstverlener, payment provider en customer service platform ten behoeve van het verwerken van bestellingen, betalingen en het voeren van klantcontact.
 • Investico E-Commerce BV (en alle gelieerde BV’s) moet persoonsgegevens openbaar maken of aan derden verstrekken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Investico E-Commerce BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Investico E-Commerce BV (en alle gelieerde BV’s) geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.
 • Uw rechten: U hebt veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u persoonsgegevens aan Investico E-Commerce BV (of aan gelieerde BV’s) beschikbaar heeft gesteld dan heeft u het recht deze in te zien. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u een verzoek tot wijziging of het verwijderen van persoonsgegevens indienen. Verzoeken kunt u richten aan: Investico E-Commerce B.V. Postbus 75693 1070 AR Amsterdam. Of een mail sturen aan info@investico.nl met onderwerp PRIVACY.
 • Beveiliging en integriteit van gegevens: Investico E-Commerce BV heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Investico E-Commerce BV, kan de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt.
 • Wijzigen privacyverklaring: Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze verklaring te lezen wanneer u gebruik wenst te maken van onze webshop(s) voor aankoop van artikelen en/of onze dienstverlening.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@investico.nl of door te bellen met 020-8200018.